Liên hệ

Trường Tiểu học Đồng Văn B

Địa chỉ: .., huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang
Người phát ngôn: Ông/bà Nguyễn Kim Dũng– Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0944070008– Email: ..